Välkommen till

Om oss

iArgus AB (publ.) är ett investeringsbolag byggt som ett nätverk av investerare med avsikt att ge kollektivet av aktieägare access till investeringsmöjligheter som i regel inte erbjuds den enskilda investeraren. Fler är starkare än en. Tillsammans i iArgus ger vi oss ett större utbud av möjliga affärer och bygger en investeringsportfölj anpassad för 20-talet.

Kontakta oss